Platforma Nexoft Workflow Server

Nexoft specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu systemów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management BPM). Projekty tworzymy w oparciu o własną platformę Nexoft WorkflowServer, która powstała na bazie najbardziej popularnych, stabilnych i uznawanych za standardy produkcyjne rozwiązań w świecie JEE JBoss jBPM, Spring, Hibernate, Mule ESB. Nexoft Workflow Server działa we współpracy z edytorem diagramów procesów biznesowych, w którym wspólnie z Klientem definiuje się zasady działania organizacji w postaci graficznych procedur postępowania. Wdrożenie procesu w systemie oznacza możliwość automatycznego wykonywania go przez platformę, przez co otrzymujemy sprawne narzędzie do tworzenia aplikacji typu:

 • zarządzanie przepływem pracy (Workflow);

 • zarządzanie obiegiem dokumentów (Document Management);

 • zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management).

W ten sposób system informatyczny staje się odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie kluczowych procesów w organizacji Klienta, pozwalając jego pracownikom na skupieniu się nad wykonywaniem pojedynczych zadań. Umożliwia ponadto śledzenie przepływu pracy, badanie wydajności i optymalizację poszczególnych procesów oraz mierzenie wydajności pracowników. Praca użytkownika z silnikiem procesów biznesowych może odbywać się za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej, poprzez portlet umieszczony w portalu korporacyjnym lub poprzez klienta poczty (MS Outlook, Lotus Notes). Dzięki temu pracownicy nie muszą uczyć się nowych narzędzi aby brać udział w procesach biznesowych. Zarządzanie tożsamością użytkowników może się odbywać za pomocą serwera LDAP (w tym MS Active Directory) i może być objęte mechanizmem Single Sign On (np. NTLM).

Nexoft Workflow Server może być integrowany z innymi, aktualnie funkcjonującymi w organizacji Klienta systemami (takimi jak np. ERP, FK). Integracja odbywa się przy użyciu nowoczesnych narzędzi i koncepcji integracji międzysystemowej, opartej o architekturę zorientowaną na usługi (Service Oriented ArchitectureSOA) oraz szynę wymiany danych (Enterprise Service Bus ESB).

Takie podejście umożliwia:

 • spójne i całościowe wykonywanie procesów biznesowych organizacji, obejmujących

 • przekrojowo wszystkie wykorzystywane w niej systemy informatyczne;

 • optymalne kosztowo wykorzystanie istniejących systemów z zachowaniem możliwości

 • rozwoju i wprowadzania nowych usług. Platforma Nexoft Workflow Serwer może wspierać wszystkie te obszary działania organizacji, gdzie pojawiają się złożone procesy obsługi zewnętrznych lub wewnętrznych zdarzeń biznesowych;

 • przepływ pracy w kluczowych procesach biznesowych – realizacja zamówień, zleceń produkcyjnych, zarządzanie dostawami itp.;

 • przepływ dokumentów w procesach administracyjnych – obsługa korespondencji, wnioski urlopowe, delegacje itp.;

 • realizacja złożonych usług dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych, obsługa zgłoszeń

 • serwisowych – może dotyczyć usług IT lub wszelkich innych usług;

 • integracja i koordynacja pracy istniejących systemów.

 

Procesy te mogą być oparte na wdrożonych w organizacji normach i metodykach (ISO, ITIL) lub mogą wynikać ze stosowanych nieformalnych praktyk. Przedmiotem procesu może być dowolna funkcja organizacji mająca charakter usługi. Podejście procesowe w zastosowaniu do realizacji usług umożliwia stosowanie nowoczesnych metod zarządzania podnoszących efektywność działania organizacji i zwiększających zgodność działań operacyjnych z celami strategicznymi.