Misja Gospodarcza do Chicago

 

 

W dniach 14-18 października przedstawiciel firmy „Nexoft” Sp. z o.o. uczestniczył w Misji gospodarczej firm IT do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Misja została dofinansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach misji przedstawiciel firmy „Nexoft” Sp. z o.o.   odbył wizytę na Chicago Idea Week, brał udział w spotkaniach z przedsiębiorcami ze Stanów Zjednoczonych oraz z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej.

 

 

Dokumentacja zdjęciowa z misji wykonana przez przedstawicieli PACC:      

              

 

Projekt „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne
misje gospodarcze”

Nr projektu RPKP.05.05.00-04-006/13