Aplikacje mobilne

Oferujemy możliwość stworzenia aplikacji mobilnej w dowolnym wariancie:

 • Aplikacja natywna na system Android (około 50% rynku urządzeń mobilnych) działająca offline. Konieczność instalacji na telefonie, konieczność aktualizacji, pełna natywność, brak przenośności na inne typy urządzeń.

 • Aplikacja w technologii PhoneGap – aplikacja działająca offline, napisana w sposób uniwersalny możliwa do skompilowania do działania w środowisku Android, iOS, Windows Phone, Symbian, Blackberry). Konieczność instalacji na telefonie, konieczność aktualizacji, pośrednia natywność, możliwa przenośność na inne typy urządzeń (wpierane przez PhoneGap).

 • Aplikacja webowa w technologii HTML5 działająca online. Brak konieczności jakiejkolwiek instalacji na telefonie, brak konieczności aktualizacji, działanie na wszystkich typach urządzeń z kompatybilną przeglądarką mobilną.

W każdym przypadku aplikacja mobilna będzie współdziałała z częścią serwerową odpowiedzialną za odbieranie i synchronizację danych z pozostałymi elementami systemu.

 

Koncepcja wdrożenia składa się z następujących zadań:

 

 • Zdolność do instalacji i pracy na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).

 • Wykaz zadań transportowych przydzielonych aktualnie dla środka transportu/kierowcy.

 • Możliwość potwierdzania statusu zadania transportowego w czasie rzeczywistym.

 • Kontrola poprawności realizacji zmiany statusu poprzez sprawdzenie zgodności aktualnej pozycji GPS w chwili jego zmiany z pozycją zapisaną w zleceniu.

 • Ergonomiczne rozwiązanie pozwalające kierowcy w sposób uproszczony przesyłać odbiorcy powiadomienie o czasie dostawy.

 • Zdolność do bieżącej modyfikacji listy zadań transportowych (dodawanie nowych zadań do wykonania/korekta).

 • Zdolność do przekazania bieżącej pozycji GPS na żądanie systemu centralnego.

 • Możliwość sporządzenia dokumentacji fotograficznej dostawy i przesłania jej automatycznie do systemu centralnego.

 • OCR wykonywany na serwerze a nie na telefonie.